• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 07/08 Tháng 09 2019 $13,500 $15,184 $1,684
Tính từ ngày 01 tới 08 tháng 09, 2019 $27,000 $27,000 $60
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2019 tới nay
$135,000 $122,980 $12,020
Lễ Quyên Lần 2
  $2,492  
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 07/08 Tháng 09 2019  $600 $3,689,494 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 08, 2019 $8,500
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 08/2019
$13,050
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 07/08 Tháng 09 2019 $53,600 $27,697 231

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree