• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 08/09 Tháng 06 2019 $13,500 $12,342 $1,158
Tính từ ngày 01 tới 09 tháng 06, 2019 $27,000 $28,028 $1,028
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2018 tới nay
$675,000 $699,261 $24,261
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 08/09 Tháng 06 2019   $3,684,954 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 05, 2019 $9,766
Tính từ ngày 07/2018 tới tháng 05/2019
$132,121
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 08/09 Tháng 06 2019 $53,600 $16,177 138

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree