• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963
Quỹ Điều Hành Số Tiền Giáo Xứ Cần Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Dư/Thiếu
Tuần Lễ 11/12 Tháng 01 2020 $13,500 $11,056 $2,444
Tính từ ngày 01 tới 12 tháng 01, 2020 $27,000 $32,218 $5,218
Tính từ ngày 01 tháng 7, 2019 tới nay
$378,000 $396,758 $18,758
Lễ Quyên Lần 2
     
Quỹ Xây Dựng
Số Tiền Dâng Hiến
Số Tiền Dâng Hiến Nhận Được Tổng Số Tiền Dự Án
Tuần Lễ 11/12 Tháng 01 2020   $3,691,554 $4,300,00
Quán Ăn Giáo Xứ
Tổng số tiền đã nhận được
Tháng 12, 2019 $4,968
Tính từ ngày 07/2019 tới tháng 12/2019
$58,971
Lạc Quyên Hàng Năm cho ĐTGM
Số tiền ấn định năm 2019
Số tiền đã nhận được
Số gia đình đóng
Tuần Lễ 11/12 Tháng 01 2020 $53,600 $62,302 494

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree